سایت رسمی موسسه بهاردانش

ارسال مطلب

باسلام

همکار گرامی ، شما می توانید با  اطلاعات کاربری خود وارد سایت شده و از همین برگه مطلب خود را جهت انتشار در سایت ارسال نمایید.

نکات:

ارسال مطلب فقط مخصوص مشاورانی است که به آنها اطلاعات کاربری اختصاص داده شده و کاربری آنها نیز تایید گشته است.”چناچه مایل به ثبت نام هستید از طریق منوی پنل مشاور – ثبت نام ، اطلاعات خود را ارسال نمایید.

استفاده از عکس های نامناسب ، متون نامناسب ( مخالف با موازین اسلامی ) منجر به عدم انتشار مطلب شما می گردد.

مطالب پس از تایید نهایی مدیر منتشر می گردد.

باتشکر از شما همکار گرامی

This page is restricted. Please Log in / Register to view this page.