سایت رسمی موسسه بهاردانش

سایت رسمی موسسه بهاردانش

کنکور 100

00

بهمن'۹۳

ریاضی استاد خلیلی – گام آخر

طرح گام آخر،ویژه کنکوری ها و با هدف جمع بندی و مرور سالهای پایه و پیش در خرداد میباشد.این طرح …

ادامه مطلب

00

بهمن'۹۳

فیزیک استاد حامد نادریان – گام آخر

طرح گام آخر،ویژه کنکوری ها و با هدف جمع بندی و مرور سالهای پایه و پیش در خرداد میباشد.این طرح …

ادامه مطلب

00

بهمن'۹۳

شیمی استاد نصیری-گام آخر

طرح گام آخر،ویژه کنکوری ها و با هدف جمع بندی و مرور سالهای پایه و پیش در خرداد میباشد.این طرح …

ادامه مطلب