سایت رسمی موسسه بهاردانش

رتبه های برتر موسسه ی بهار دانش

رتبه های برتر موسسه ی بهاردانش

 نام و نام خانوادگی  رشته  رتبه در آزمون سراسری
 سینا ملکیان  ریاضی  ۲
 الهام احسانی مقدم ریاضی ۳
 فایزه ذبیحی تجربی ۶
 اسماعیل امین زاده انسانی ۸
 امیر علی شجاعیان زبان ۸
 آرزو اصغر زاده  تجربی ۸
 حامد سهیلی فر انسانی ۱۲
سبحان عباسپور انسانی ۱۵
مجتبی رعیتی دماوندی ریاضی ۱۶
 مهدیه جوهری فر  ریاضی ۲۰
 نرگس کاظم پور ریاضی ۲۶
 امیرحسین شاهانی زبان ۲۹
 آرمان حسن زاده مقیمی ریاضی ۳۳
 علی قانعی تجربی ۳۶
 امیر علی شجاعیان ریاضی ۳۹
 مرضیه فرجی تجربی ۴۰
 سیده ساجده سید علی پور تجربی ۴۵
 عابد پورعابدی اانسانی ۴۷
 مهناز زرین فر ریاضی ۵۲
 مهناز زرین فر زبان ۵۳
 امیر حسین شاهانی ریاضی ۶۳
 امیرحسین حسن پور ریاضی ۶۳
 مرتضی رجبعلیان ریاضی ۶۷
 مهدی سهیلی سیچانی ریاضی ۷۸
 مهدی فلاحیان انسانی ۸۱
 پوریا چوبچیان انسانی ۸۳
 مهسا ضیایی تجربی ۹۰
 فربد زاهدی تجریشی زبان ۹۲
 حبیب محمود عالمی انسانی ۹۶
 نسیبه اسدی ریاضی ۱۰۵
 خدیجه شیروانی ریاضی ۱۰۷
 سینا طاهری ریاضی ۱۱۵
 نیلوفر معصوم نیا تجربی ۱۲۱
 مهسا برزگر زبان ۱۲۲
 علی ثابت ریاضی ۱۲۸
 حدیثه ولیک نبی انسانی ۱۳۰
 محمد موسوی مجد ریاضی ۱۳۶
 آرش امیرکیان انسانی ۱۳۸
 رضا قاسمیان تجربی ۱۳۸
روزبه یوسف نژاد ریاضی ۱۴۳
 رضا لاغری فیروزحاجی انسانی ۱۴۷
 امیررضا حسنی ریاضی ۱۴۸
 محمد حبیب پور تهمتن انسانی ۱۵۰
 فاطمه ذبیح اللهی انسانی ۱۵۴
 افشین آذین فر انسانی ۱۶۰
 محمد اسماعیل نیا ریاضی ۱۶۱
 علی اصغری تجربی ۱۶۶
 سعید سلیمانی ریاضی ۱۶۷
 حسام حسن تاج ریاضی ۱۷۱
 سالومه صادق زاده ریاضی ۱۷۷
 نیلوفر هاشمی ۱۷۸
 نریمان صمداییان تجربی ۱۸۴
 سهیل رادفر ریاضی ۱۸۸
 سعید فیروزی زبان ۱۹۱
 مریم شهیری انسانی ۱۹۳
 شهره حسین زاده تجربی ۱۹۷
 علی اکبر یوسفی ریاضی ۱۹۸
 مرضیه فرجی زبان ۱۹۹
 عابد بسمل تجربی ۲۱۶
 کیوان کبیر ریاضی ۲۱۷
 غنچه وحیدی تجربی ۲۲۴
 زینب ذاکر زاده انسانی ۲۲۴
 زهرا عزیزی قمی ریاضی ۲۲۶
 ماهان فاتح تجربی ۲۲۸
 حسن اکبر نیا خاکی تجربی ۲۲۹
 تینا اکبر زاده همدانی تجربی ۲۳۲
 محمد حسین همت پرست ریاضی ۲۳۶
 مهسا مصلحی ریاضی ۲۴۵
 دانیال غلامی انسانی ۲۴۸
 الهام عبدی ۲۵۱
 مهسا برزگر تجربی ۲۵۳
 محمد آقاجانی ریاضی ۲۶۳
 شادی سلم رودی تجربی ۲۶۴
 آزاده حسینی انسانی ۲۶۹
 محمد قاسم زاده ریاضی ۲۷۸
 مهدی ابونی ریاضی ۲۷۹
 زهرا نوروز نژاد انسانی ۲۸۶
 غزل محمدی تجربی ۲۹۰
 محمد امین حلیمی تجربی ۳۰۳
 فاطمه میرزا پور تجربی ۳۰۶
 عاطفه رهبر ریاضی ۳۱۹
 محبوبه حسن پور انسانی ۳۲۴
 میاده عباس تبار انسانی ۳۲۴
 مریم مفیدیان ریاضی ۳۲۷
 مصطفی داداشی ریاضی ۳۳۶
 مسیح مرتضوی ریاضی ۳۳۹
 غزل محمدی زبان ۳۴۹
 مهدی سهیلی اردستانی زبان ۳۵۲
 ابوالفضل قاسم پور انسانی ۳۵۷
 مهسا میرزایی انسانی ۳۶۴
 محمد رحیم زاده ریاضی ۳۷۷
 حسن ولی پور انسانی ۳۷۹
 ساجدی فیروزی تجربی ۳۸۵
 نرگس نیازی راد تجربی ۳۹۰
 معین یحیی نژاد ریاضی ۳۹۷
 فریبا گلچوب تجربی ۴۰۰
 مائده محسنی تجربی ۴۰۱
 مهتا سفیدگر انسانی ۴۰۹
 روح الامین عیسی زاده ریاضی ۴۱۱
 نرگس غفارنیا انسانی ۴۱۳
 محسن امام قلی تبار ریاضی ۴۱۵
 محمد احمد نژاد بهنمیری انسانی ۴۲۲
 الهه تیمور زاده انسانی ۴۲۳
 آیدین تنکابنی ازبان ۴۳۹
 مایده اسماعیل نیا شیروانی تجربی ۴۶۹
 حدیثه امیر نیا شویی زبان ۴۶۹
 فرامرز غربا زبان ۴۷۰
 علی بوذرپور انسانی ۴۷۳
 مریم پابرجایی انسانی ۴۸۳
 پوریا سرهنگ پور انسانی ۴۸۵
 علیرضا آقاجانیان تجربی ۴۹۶
 عباس اصغرزاده گنجی انسانی ۵۰۰
 اشکان فرهنگی زبان ۵۱۳
 فاطمه شفقت انسانی ۵۲۰
 حسین محمد نژاد ریاضی ۵۲۷
 احسان محمد پور ریاضی ۵۴۱
 حسام حسن زاده ریاضی ۵۶۰
 فرزانه یداللهی انسانی ۵۶۱
 محمد قاسمیان تجربی ۵۶۶
 محمد جواد طاهری ریاضی ۵۶۸
 مصطفی جعفری پور ریاضی ۵۶۸
 احمد جنت مکان ۵۹۳
 محمد محمدی ریاضی ۶۰۵
 علی ابراهیمی ریاضی ۶۰۶
 کوثر شیرزاد تجربی ۶۰۶
 فرهنگ مومنی ریاضی ۶۱۵
 فاطره قلی پور تجربی ۶۴۴
 آرمین امیر سلیمانی ریاضی ۶۶۷
 سید محمد محمدی ریاضی ۶۷۲
 حمید ضامیان ریاضی ۷۰۰
 طهورا صدیقی ۷۰۵
 مفهام مجازی تجربی ۷۰۸
 مبین عزیزپور ریاضی ۷۲۳
 الهام قاسمی پوری انسانی ۷۲۸
 سید حامد علوی ریاضی ۷۲۹
 الهه حسینی ایمنی ریاضی ۷۳۱
 ندا روان بخش ریاضی ۷۳۸
 پریسا انصاری انسانی ۷۵۱
 بنیامین طاهری ریاضی ۷۵۷
 هانیه شعبانی انسانی ۷۷۰
 مبارکه محمدپور ریاضی ۷۷۱
 خدیجه روح الله زاده انسانی ۷۸۰
 محدثه هاشمی انسانی ۷۸۰
 مهدی یوسف نژاد ریاضی ۷۸۱
 علی شفیعی تجربی ۷۸۷
 عاطفه جعفری تجربی ۷۹۷
 زهرا عمزاده انسانی ۷۹۸
 عطیه فهیمی ریاضی ۸۰۷
 یاسمین عالمیان تجربی ۸۰۹
 سحر مکبری تجربی ۸۱۷
 علی نبی زاده ریاضی ۸۳۱
 سیده نیلوفر محمدنژاد انسانی ۸۳۳
 عابد علیزاده ریاضی ۸۷۰
 سیدمهدی حمیدی انسانی ۹۰۰
 زهرا نوالله زاده تجربی ۹۰۵
 فرانک محمدقلی زاده ریاضی ۹۱۵
 فرهاد غلام پور شهاب الدینی انسانی ۹۱۵
 مایده غفاری تجربی ۹۲۹
 سعید فیروزی ریاضی ۹۴۶
 نسترن ارزانیان انسانی ۹۵۰
 عادله رحمانی تجربی ۹۵۱
 امیر تقی نسب ریاضی ۹۵۵
 محمد احمدنژاد انسانی ۹۸۰
 محمدجمال رازقی ریاضی ۹۸۴
 مریم رمضانپور تجربی ۹۸۷
 سید حامد علوی زبان ۹۹۵
 اسماعیل اسدی انسانی ۱۰۰۰