سایت رسمی موسسه بهاردانش

رتبه های برتر موسسه ی بهار دانش

رتبه های برتر موسسه ی بهاردانش

 نام و نام خانوادگی رشته رتبه در آزمون سراسری
 سینا ملکیان ریاضی ۲
 الهام احسانی مقدمریاضی۳
 فایزه ذبیحیتجربی۶
 اسماعیل امین زادهانسانی۸
 امیر علی شجاعیانزبان۸
 آرزو اصغر زاده تجربی۸
 حامد سهیلی فرانسانی۱۲
سبحان عباسپورانسانی۱۵
مجتبی رعیتی دماوندیریاضی۱۶
 مهدیه جوهری فر ریاضی۲۰
 نرگس کاظم پورریاضی۲۶
 امیرحسین شاهانیزبان۲۹
 آرمان حسن زاده مقیمیریاضی۳۳
 علی قانعیتجربی۳۶
 امیر علی شجاعیانریاضی۳۹
 مرضیه فرجیتجربی۴۰
 سیده ساجده سید علی پورتجربی۴۵
 عابد پورعابدیاانسانی۴۷
 مهناز زرین فرریاضی۵۲
 مهناز زرین فرزبان۵۳
 امیر حسین شاهانیریاضی۶۳
 امیرحسین حسن پورریاضی۶۳
 مرتضی رجبعلیانریاضی۶۷
 مهدی سهیلی سیچانیریاضی۷۸
 مهدی فلاحیانانسانی۸۱
 پوریا چوبچیانانسانی۸۳
 مهسا ضیاییتجربی۹۰
 فربد زاهدی تجریشیزبان۹۲
 حبیب محمود عالمیانسانی۹۶
 نسیبه اسدیریاضی۱۰۵
 خدیجه شیروانیریاضی۱۰۷
 سینا طاهریریاضی۱۱۵
 نیلوفر معصوم نیاتجربی۱۲۱
 مهسا برزگرزبان۱۲۲
 علی ثابتریاضی۱۲۸
 حدیثه ولیک نبیانسانی۱۳۰
 محمد موسوی مجدریاضی۱۳۶
 آرش امیرکیانانسانی۱۳۸
 رضا قاسمیانتجربی۱۳۸
روزبه یوسف نژادریاضی۱۴۳
 رضا لاغری فیروزحاجیانسانی۱۴۷
 امیررضا حسنیریاضی۱۴۸
 محمد حبیب پور تهمتنانسانی۱۵۰
 فاطمه ذبیح اللهیانسانی۱۵۴
 افشین آذین فرانسانی۱۶۰
 محمد اسماعیل نیاریاضی۱۶۱
 علی اصغریتجربی۱۶۶
 سعید سلیمانیریاضی۱۶۷
 حسام حسن تاجریاضی۱۷۱
 سالومه صادق زادهریاضی۱۷۷
 نیلوفر هاشمی۱۷۸
 نریمان صمداییانتجربی۱۸۴
 سهیل رادفرریاضی۱۸۸
 سعید فیروزیزبان۱۹۱
 مریم شهیریانسانی۱۹۳
 شهره حسین زادهتجربی۱۹۷
 علی اکبر یوسفیریاضی۱۹۸
 مرضیه فرجیزبان۱۹۹
 عابد بسملتجربی۲۱۶
 کیوان کبیرریاضی۲۱۷
 غنچه وحیدیتجربی۲۲۴
 زینب ذاکر زادهانسانی۲۲۴
 زهرا عزیزی قمیریاضی۲۲۶
 ماهان فاتحتجربی۲۲۸
 حسن اکبر نیا خاکیتجربی۲۲۹
 تینا اکبر زاده همدانیتجربی۲۳۲
 محمد حسین همت پرستریاضی۲۳۶
 مهسا مصلحیریاضی۲۴۵
 دانیال غلامیانسانی۲۴۸
 الهام عبدی۲۵۱
 مهسا برزگرتجربی۲۵۳
 محمد آقاجانیریاضی۲۶۳
 شادی سلم رودیتجربی۲۶۴
 آزاده حسینیانسانی۲۶۹
 محمد قاسم زادهریاضی۲۷۸
 مهدی ابونیریاضی۲۷۹
 زهرا نوروز نژادانسانی۲۸۶
 غزل محمدیتجربی۲۹۰
 محمد امین حلیمیتجربی۳۰۳
 فاطمه میرزا پورتجربی۳۰۶
 عاطفه رهبرریاضی۳۱۹
 محبوبه حسن پورانسانی۳۲۴
 میاده عباس تبارانسانی۳۲۴
 مریم مفیدیانریاضی۳۲۷
 مصطفی داداشیریاضی۳۳۶
 مسیح مرتضویریاضی۳۳۹
 غزل محمدیزبان۳۴۹
 مهدی سهیلی اردستانیزبان۳۵۲
 ابوالفضل قاسم پورانسانی۳۵۷
 مهسا میرزاییانسانی۳۶۴
 محمد رحیم زادهریاضی۳۷۷
 حسن ولی پورانسانی۳۷۹
 ساجدی فیروزیتجربی۳۸۵
 نرگس نیازی رادتجربی۳۹۰
 معین یحیی نژادریاضی۳۹۷
 فریبا گلچوبتجربی۴۰۰
 مائده محسنیتجربی۴۰۱
 مهتا سفیدگرانسانی۴۰۹
 روح الامین عیسی زادهریاضی۴۱۱
 نرگس غفارنیاانسانی۴۱۳
 محسن امام قلی تبارریاضی۴۱۵
 محمد احمد نژاد بهنمیریانسانی۴۲۲
 الهه تیمور زادهانسانی۴۲۳
 آیدین تنکابنیازبان۴۳۹
 مایده اسماعیل نیا شیروانیتجربی۴۶۹
 حدیثه امیر نیا شوییزبان۴۶۹
 فرامرز غربازبان۴۷۰
 علی بوذرپورانسانی۴۷۳
 مریم پابرجاییانسانی۴۸۳
 پوریا سرهنگ پورانسانی۴۸۵
 علیرضا آقاجانیانتجربی۴۹۶
 عباس اصغرزاده گنجیانسانی۵۰۰
 اشکان فرهنگیزبان۵۱۳
 فاطمه شفقتانسانی۵۲۰
 حسین محمد نژادریاضی۵۲۷
 احسان محمد پورریاضی۵۴۱
 حسام حسن زادهریاضی۵۶۰
 فرزانه یداللهیانسانی۵۶۱
 محمد قاسمیانتجربی۵۶۶
 محمد جواد طاهریریاضی۵۶۸
 مصطفی جعفری پورریاضی۵۶۸
 احمد جنت مکان۵۹۳
 محمد محمدیریاضی۶۰۵
 علی ابراهیمیریاضی۶۰۶
 کوثر شیرزادتجربی۶۰۶
 فرهنگ مومنیریاضی۶۱۵
 فاطره قلی پورتجربی۶۴۴
 آرمین امیر سلیمانیریاضی۶۶۷
 سید محمد محمدیریاضی۶۷۲
 حمید ضامیانریاضی۷۰۰
 طهورا صدیقی۷۰۵
 مفهام مجازیتجربی۷۰۸
 مبین عزیزپورریاضی۷۲۳
 الهام قاسمی پوریانسانی۷۲۸
 سید حامد علویریاضی۷۲۹
 الهه حسینی ایمنیریاضی۷۳۱
 ندا روان بخشریاضی۷۳۸
 پریسا انصاریانسانی۷۵۱
 بنیامین طاهریریاضی۷۵۷
 هانیه شعبانیانسانی۷۷۰
 مبارکه محمدپورریاضی۷۷۱
 خدیجه روح الله زادهانسانی۷۸۰
 محدثه هاشمیانسانی۷۸۰
 مهدی یوسف نژادریاضی۷۸۱
 علی شفیعیتجربی۷۸۷
 عاطفه جعفریتجربی۷۹۷
 زهرا عمزادهانسانی۷۹۸
 عطیه فهیمیریاضی۸۰۷
 یاسمین عالمیانتجربی۸۰۹
 سحر مکبریتجربی۸۱۷
 علی نبی زادهریاضی۸۳۱
 سیده نیلوفر محمدنژادانسانی۸۳۳
 عابد علیزادهریاضی۸۷۰
 سیدمهدی حمیدیانسانی۹۰۰
 زهرا نوالله زادهتجربی۹۰۵
 فرانک محمدقلی زادهریاضی۹۱۵
 فرهاد غلام پور شهاب الدینیانسانی۹۱۵
 مایده غفاریتجربی۹۲۹
 سعید فیروزیریاضی۹۴۶
 نسترن ارزانیانانسانی۹۵۰
 عادله رحمانیتجربی۹۵۱
 امیر تقی نسبریاضی۹۵۵
 محمد احمدنژادانسانی۹۸۰
 محمدجمال رازقیریاضی۹۸۴
 مریم رمضانپورتجربی۹۸۷
 سید حامد علویزبان۹۹۵
 اسماعیل اسدیانسانی۱۰۰۰